Έκπτωση 2,5% με την εξόφληση της παραγγελίας σας εντός 30 ημερών.

Έκπτωση 3,5% με την εξόφληση της παραγγελίας σας εντός 30 ημερών.

ΣΤΟΧΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ

line TXT

Με διαρκή επιδίωξη τη σταθερή ανάπτυξη στην Ελλάδα, η LSL Pharma επικαιροποιεί και αναβαθμίζει αδιάκοπα τους ποιοτικούς και ποσοτικούς της στόχους. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, η εταιρία δίνει ιδιαίτερη σημασία σε έξι βασικές αρχές που διατρέχουν τη φιλοσοφία της.

Οντότητα άρρηκτα συνδεδεμένη με το κοινωνικό σύνολο στο οποίο δραστηριοποιείται, η εταιρία εφαρμόζει επιχειρηματικές πρακτικές που βασίζονται στο ήθος και στην ανοικτή και αξιόπιστη επικοινωνία. Στο πλαίσιο του μοντέλου εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που προωθεί, άλλωστε, η LSL Pharma δίνει προτεραιότητα στην ασφάλεια στον χώρο εργασίας, αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος. Για τον λόγο αυτό, ανακυκλώνει συστηματικά τα ληγμένα ή χαλασμένα προϊόντα, καθώς και τα απορρίμματά της, διασφαλίζοντας έτσι το χαμηλότερο δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

aim the top arrows
stock

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

line TXT

Μέσα από τις άριστες μεθόδους αποθήκευσης, ένα άρτια οργανωμένο σύστημα απρόσκοπτης και διαρκούς προμήθειας και την αποτελεσματική επικοινωνία, η LSL Pharma προσφέρει, υπεύθυνα και με συνέπεια, υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε πελάτες και συνεργάτες.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

line TXT

Στην LSL Pharma το φάρμακο δεν αποτελεί απλώς εμπορεύσιμο προϊόν, αλλά αποτέλεσμα υψηλής επιστημονικής έρευνας και αγαθό προορισμένο για την καλή υγεία του ανθρώπου.
Η εταιρία απασχολεί άριστα καταρτισμένους φαρμακοποιούς, οι οποίοι, μεταξύ άλλων, είναι υπεύθυνοι για την εκπαίδευση όλου του υπόλοιπου προσωπικού σε ό,τι αφορά στη φύση και τις ιδιαιτερότητες των διαφορετικών φαρμάκων. Έτσι, το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού, από τους υπαλλήλους αποθήκης μέχρι τους οδηγούς, εργάζεται με ευαισθησία και υπευθυνότητα, γνωρίζοντας καλά και κάνοντας ό,τι είναι απαραίτητο για την τήρηση των συνθηκών που απαιτούνται για τη σωστή διαχείριση των ευπαθών προϊόντων (εμβόλια, είδη ψυγείου).

shutterstock 1341345743 new scaled
shutterstock 1711216750 new scaled

ΠΝΕΥΜΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

line TXT

Μέλος του RGCC Group, με περισσότερα από 18 χρόνια παρουσίας, η LSL Pharma διατηρεί αμοιβαίως επωφελείς συνεργασίες με πελάτες που εκτιμούν την ανθρώπινη εξυπηρέτηση αλλά και το αίσθημα εμπιστοσύνης που απορρέει από αυτήν.

ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

line TXT

Μέσα από τις άριστες μεθόδους αποθήκευσης, ένα άρτια οργανωμένο σύστημα απρόσκοπτης και διαρκούς προμήθειας και την αποτελεσματική επικοινωνία, η LSL Pharma προσφέρει, υπεύθυνα και με συνέπεια, υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε πελάτες και συνεργάτες.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

line TXT
Το καλώς έχειν του εργαζόμενου και η ασφάλεια του στο περιβάλλον εργασίας, αποτελούν για την LSL Pharma αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση του εργοδότη έναντι του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολεί. Για τον λόγο αυτό, φροντίζει οι εγκαταστάσεις της να λειτουργούν με βάση ισχύοντα πρότυπα και προϋποθέσεις ώστε να αποφεύγονται τα ατυχήματα. Επιπλέον, στο πλαίσιο της πολιτικής εργασιακής μέριμνας που εφαρμόζει, δίνει έμφαση στη συνεχή επιμόρφωση και κατάρτιση του προσωπικού, και προσφέρει ευκαιρίες για εξέλιξη, ενθαρρύνοντας τη δημιουργικότητα και την αυτοβελτίωση. Με πνεύμα ομαδικό και σε κλίμα συνεργασίας, η εταιρία καλλιεργεί την υπευθυνότητα, τη συνέπεια, και την ανάπτυξη του επαγγελματισμού και της προσωπικής ευθύνης.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

line TXT

Για όλους εμάς, η πραγματική ευθύνη που μας δεσμεύει, είναι να στηρίξουμε τα φαρμακεία με καινοτόμους και υγιείς μηχανισμούς λειτουργίας, ξεκινώντας από την περιοχή μας και προχωρώντας σε όλη τη χώρα. Έχουμε την πεποίθηση αλλά και τη δυνατότητα να σταθούμε απέναντι στα κακώς κείμενα του κλάδου, έχοντας μαζί μας τη δική σας γνώση και τη δική σας ανάγκη για καινοτόμες πρακτικές που θα υποστηρίξουν τους δικούς σας στόχους.

423521482 scaled