Έκπτωση 2,5% με την εξόφληση της παραγγελίας σας εντός 30 ημερών.

Έκπτωση 3,5% με την εξόφληση της παραγγελίας σας εντός 30 ημερών.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

line TXT
Η LSL Pharma εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) με σκοπό την διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών της. Το ΣΔΠ πιστοποιείται μέσω Ανεξάρτητων Διαπιστευμένων Φορέων.

Δείτε εδώ, την Πιστοποίηση κατά ΕΝ ISO 9001:2015 από την TÜV AUSTRIA HELLAS

Δείτε εδώ, την Άδεια Χονδρικής Πώλησης φαρμάκων, από τον ΕΟΦ

— Δείτε εδώ, την Πολιτική Ποιότητας

EOF 300x132 removebg preview
ISO 9001 2015.svg removebg preview

Προδιαγραφές παροχών ―

Προδιαγραφές παροχών

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

line TXT

Η LSL Pharma συντηρεί τα οχήματά της σε άριστη κατάσταση προκειμένου να διασφαλίσει τις συνθήκες μεταφοράς των προϊόντων αλλά και την ασφάλεια των εργαζομένων.

Η LSL Pharma τηρεί αυστηρά κριτήρια για την επιλογή των μεταφορικών εταιριών με τις οποίες συνεργάζεται. Για τον λόγο αυτό, διενεργεί τακτικά ελέγχους στις εγκαταστάσεις τους, ώστε, επιβεβαιώνοντας την καταλληλόλητα τους, να είναι σε θέση να εγγυηθεί την ασφαλή διακίνηση των φαρμάκων.
1
1mobile 1

Αποθήκευση

Η LSL Pharma αξιοποιεί συστήματα, ευέλικτες διαδικασίες και ανθρώπινο δυναμικό με στόχο να διεκπεραιώνει γρήγορα και με ακρίβεια ολόκληρο το φάσμα των λειτουργιών της αποθήκης.

Φυσική Παραλαβή: Εκφόρτωση των προϊόντων, από και σε παλέτες, επιθεώρηση της κατάστασης των παραληφθέντων ειδών, έλεγχο ποσότητας, ημερομηνιών λήξης και παρτίδας ελέγχου

Ταυτοποίηση-σήμανση

Order Picking: Επεξεργασία και εκτέλεση των παραγγελιών με κανόνα FEFO

Έκδοση και διαχείριση παραστατικών

Reverse Logistics: Συλλογή, παραλαβή, έλεγχο και την ταξινόμηση των επιστρεφόμενων αγαθών με βάση τις οδηγίες του συνεργάτη (εμπορεύσιμων ή ληξιπρόθεσμων)

Απογραφές: περιοδικές ανά παρτίδα και ημερομηνία λήξης

Διαχείριση Ανακλήσεων

20220829 154752 new scaled
2172463997 scaled
2
2mobile

Διανομή

Με εξελιγμένα τεχνολογικά εργαλεία, η LSL Pharma εφαρμόζει σύστημα οργάνωσης των καθημερινών δρομολογίων (εργάσιμες ημέρες, πλην αργιών), πετυχαίνοντας έτσι την κάλυψη αναγκών σε ολόκληρη την επικράτεια γρήγορα και αξιόπιστα. Τα δρομολόγια πραγματοποιούνται με τα οχήματα του ιδιόκτητου στόλου της εταιρίας και με οχήματα πιστοποιημένων συνεργατών. Η εταιρία παρέχει:

Πανελλαδική κάλυψη με οχήματα ελεγχόμενης θερμοκρασίας ή με τη χρήση εγκεκριμένων ισοθερμικών κιβωτίων

Εκτέλεση παραδόσεων με τη διαδικασία του Επείγοντος (Express)

Εκτέλεση παραδόσεων αυθημερόν (εργάσιμες ημέρες, πλην αργιών)