Έκπτωση 2,5% με την εξόφληση της παραγγελίας σας εντός 30 ημερών.

Έκπτωση 3,5% με την εξόφληση της παραγγελίας σας εντός 30 ημερών.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς!
Εισαγωγή : Στον δικτυακό τόπο https://lsl-pharma.com/ της Εταιρείας LSL Pharma με έδρα τη Βιομηχανική Περιοχή Φλώρινας, Τ.Κ. 53100 και ΓΕΜΗ 145704936000, φιλοξενείται το ηλεκτρονικό κατάστημα με την εμπορική ονομασία «LSL Pharma» (στο εξής το «e-shop» ή/και «LSL Pharma», «Εταιρεία», «ηλεκτρονικό κατάστημα»).
Η Εταιρεία σέβεται την Ιδιωτικότητα, το απόρρητο των επικοινωνιών και μεριμνά για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τηρώντας πιστά το ισχύον εθνικό και ενωσιακό νομικό πλαίσιο, μεταξύ του οποίου και τον Γενικό Κανονισμό της ΕΕ για την Προστασία Δεδομένων 2016/679 (στο εξής «ΓΚΠΔ») και τον ελληνικό Νόμο 4624/2019, προσαρμόζοντας τις λειτουργίες του δικτυακού της τόπου https://lsl-pharma.com/, το λογισμικό που χρησιμοποιεί και τον τρόπο παροχής των υπηρεσιών της μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος στο οικείο αυτό νομοθετικό πλαίσιο.

Ποιους αφορά : Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων αφορά όλους όσοι αλληλοεπιδρούν με την LSL Pharma και χρησιμοποιούν τις παρεχόμενες από αυτή υπηρεσίες, όπως:

 • επισκέπτονται και περιηγούνται στο ηλεκτρονικό κατάστημα
 • συμπληρώνουν τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 • δημιουργούν, διαχειρίζονται και συνδέονται στον προσωπικό λογαριασμό τους
 • πραγματοποιούν οnline παραγγελίες φαρμάκων και άλλων προϊόντων
 • επικοινωνούν τηλεφωνικά με την LSL Pharma
 • συναλλάσσονται με κάθε τρόπο με την LSL Pharma

Περιεχόμενα της Πολιτικής : Η παρούσα Πολιτική θέτει τις αρχές που καθοδηγούν την Εταιρεία στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Αποσκοπεί δε να ενημερώσει τους επισκέπτες και χρήστες του LSL Pharma με διαφάνεια και πληρότητα για τα ακόλουθα:

 • τις αρχές επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων
 • τον υπεύθυνο επεξεργασίας των δεδομένων
 • τα δεδομένα που συλλέγονται και τον τρόπο συλλογής τους
 • το σκοπό επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων
 • τις νόμιμες βάσεις για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων
 • τα μέτρα ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων
 • τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων και τον τρόπο άσκησής τους
 • τους τυχόν αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων
 • το χρονικό διάστημα διατήρησης των προσωπικών δεδομένων

Αρχές Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα : Η Εταιρεία τηρεί με σεβασμό τις παρακάτω θεμελιώδεις αρχές για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, όπως προβλέπονται στον ΓΚΠΔ:

 1. Επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα με σύννομο, θεμιτό και διαφανή τρόπο («νομιμότητα, αντικειμενικότητα, διαφάνεια»).
 2. Επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα μόνο για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς («περιορισμός του σκοπού»).
 3. Επεξεργάζεται μόνο τα προσωπικά δεδομένα που είναι κατάλληλη, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τον εκάστοτε σκοπό επεξεργασίας
  («ελαχιστοποίηση των δεδομένων»).
 4. Μεριμνά, ώστε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται να είναι πάντα ακριβή και επικαιροποιημένα («ακρίβεια»).
 5. Διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας αυτών («περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης»).
 6. Επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια αυτών, όπως την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, λαμβάνοντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα («ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα»).

Υπεύθυνος Επεξεργασίας : Η Εταιρεία με την επωνυμία εταιρείας LSL Pharma (στο εξής η «εταιρεία» ή «LSL Pharma»), με έδρα τη Βιομηχανική Περιοχή
Φλώρινας, Τ.Κ. 531 00 και ΓΕΜΗ 145704936000 email info@lsl-pharma.com τηλ. +3023850 41930 αποτελεί τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας για κάθε επεξεργασία
προσωπικών δεδομένων που διενεργεί αποκλειστικά για τους σκοπούς και με τα μέσα που η ίδια η Εταιρεία καθορίζει.

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και τρόπος συλλογής: Η Εταιρεία συλλέγει Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν, είτε απευθείας από εσάς, είτε μέσω αυτοματοποιημένων μεθόδων, όπως στις ακόλουθες περιπτώσεις :

Όταν υποβάλλεται ηλεκτρονικά την παραγγελία σας είναι απαραίτητη η συμπλήρωση των εξής στοιχείων: της επωνυμίας του φαρμακείου, το ονοματεπώνυμο του υπευθύνου επικοινωνίας, το σταθερό τηλέφωνο και το email επικοινωνίας.

Για την υποβολή και ολοκλήρωση της παραγγελίας είναι απαραίτητη η επεξεργασία δεδομένων που επιλέγετε για το καλάθι παραγγελιών όπως, το είδος,
η περιγραφή των προϊόντων, αξία, κωδικός συναλλαγής/ονομασία, τόπος παράδοσης, χρόνος αγοράς, ιστορικό αγορών και παραγγελιών, τυχόν σχόλια ή παράπονα σας.

Η εκούσια καταχώριση από τους χρήστες των προσωπικών τους δεδομένων (τηλέφωνο ή email, κωδικός) στην ηλεκτρονική φόρμα «Σύνδεση στο λογαριασμό σας» παρέχει το δικαίωμα στην Εταιρεία να προβεί σε επεξεργασία των δεδομένων αυτών προκειμένου να ικανοποιήσει τα αιτήματα και να προσφέρει προσηκόντως τις αιτούμενες από χρήστες υπηρεσίες.

Δεδομένα αγοραστικής συμπεριφοράς που περιέχονται στο καλάθι παραγγελιών σας, όπως το είδος των επιλεγέντων προϊόντων, το κόστος, η συχνότητα αγοράς, ο χρόνος αγοράς

Δεδομένα που αφορούν το ιστορικό των παραγγελιών.

Επίσης, προσωπικά δεδομένα που κοινοποιείτε όταν επικοινωνείτε μαζί μας και όταν κάνετε χρήση των υπηρεσιών που ο ανωτέρω ιστότοπος προσφέρει για να έρθετε σε επαφή μαζί μας, να υποβάλετε αιτήματα, ερωτήσεις, αξιολογήσεις.

Κατά την επικοινωνία σας με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας χορηγείτε προσωπικά σας στοιχεία όπως δεδομένα ταυτότητας, επικοινωνίας, ή συναλλαγών, τα οποία και χρησιμοποιούμε κατά περίπτωση αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση του αιτήματός σας.

Δεδομένα τεχνικά όπως για παράδειγμα το κανάλι – πηγή προέλευσης, τη διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP), ζώνη ώρας και τοποθεσία, στοιχεία εισόδου, τύπο και έκδοση του προγράμματος περιήγησης, λειτουργικό σύστημα και πλατφόρμα και άλλη τεχνολογία στις συσκευές που χρησιμοποιείτε για τη σύνδεσή σας

O παρόν ιστότοπος δύναται να χρησιμοποιεί Cookies, καθώς και συναφείς τεχνολογίες. Για περισσότερες πληροφορίες για την έννοια – συλλογή και χρήση Cookies από το https://lsl-pharma.com μπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική Cookies.

Δεδομένα ανηλίκων : Η Εταιρεία, βάσει των καταστατικών της σκοπών, δεν παρέχει προϊόντα σε ανηλίκους, κατά συνέπεια δεν επεξεργάζεται εν γνώση της προσωπικά δεδομένα ανηλίκων σε καμία περίπτωση.

Σκοποί Επεξεργασίας : Η Εταιρεία στο πλαίσιο των καταστατικών της δραστηριοτήτων είναι δυνατόν να συλλέξει και να επεξεργασθεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους εξής σκοπούς:

 1. Για τη λήψη, αξιολόγηση, ολοκλήρωση των παραγγελιών σας
 2. Για την αποστολή και την παράδοση των προϊόντων σε εσάς
 3. Για την επικοινωνία μαζί σας για ζητήματα που αφορούν την ηλεκτρονική συναλλαγή μέσω του δικτυακού τόπου της LSL Pharma
 4. Προκειμένου να ανταποκριθεί στα πάσης φύσεως αιτήματα (αντικατάσταση, επιστροφές, κ.ά.) να παρέχει υποστήριξη και εξυπηρέτηση για τα προϊόντα της μετά την πώληση
 5. Προκειμένου να ανταποκριθεί σε έννομες υποχρεώσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία, όπως φορολογική, λογιστική, φαρμακευτική.
 6. Προκειμένου να διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία και την ασφάλεια του δικτυακού της τόπου
 7. Προκειμένου να συνάπτει νόμιμα συμβάσεις, να διερευνά τη δυνατότητα σύναψης συμβάσεων προσυμβατικά και να ανταποκρίνεται στις νόμιμες
  υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές.
 8. Για προωθητικούς σκοπούς, όπως σκοπούς έρευνας, marketing που αποσκοπούν στην επικοινωνία και τη βελτιστοποίηση των προϊόντων και υπηρεσιών της, τηρώντας τις νόμιμες προϋποθέσεις.
 9. Για τη διαχείριση του πελατολόγιού μας με τη δημιουργία βάσης δεδομένων
 10. Για τη βελτιστοποίηση της αγοραστικής εμπειρίας σας και της εξυπηρέτησής σας

Νομική Βάση : Για τη νόμιμη επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν στηριζόμαστε στις ακόλουθες βάσεις, σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ:

Το έννομο συμφέρον της Εταιρείας

 • για την ασφάλεια του λογαριασμού σας και την ταυτοποίησής σας, όπου απαιτείται, καθώς και την ασφάλεια των δεδομένων, των δικτύων και την αποτροπή της απάτης και μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε αυτά
 • για τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών προς τους πελάτες της μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος
 • για το σκοπό της άμεσης εμπορικής επικοινωνίας, τηρώντας τις προϋποθέσεις του νόμου, με την παροχή δυνατότητας διαγραφής (unsubscribe) οποτεδήποτε

Τη συγκατάθεσή σας

 • για την επικοινωνία σας με την Εταιρεία

Την εκτέλεση σύμβασης σχετικά με

 • τη διερεύνηση της δυνατότητας σύναψης συμβάσεων προσυμβατικά κατόπιν της εκούσιας συμπλήρωσης της σχετικής φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 • τη δημιουργία και διαχείριση του Λογαριασμού σας
 • την πώληση των προϊόντων αναφορικά με τη λήψη της παραγγελίας, την αποδοχή, διεκπεραίωσή της, την αποστολή, μεταφορά και παράδοση των προϊόντων
 • για την επιβεβαίωση της παραγγελίας με αποστολή email

Τη συμμόρφωση με έννομες υποχρεώσεις

 • για την τήρηση των φορολογικών, λογιστικών, φαρμακευτικών
  διατάξεων και της νομοθεσίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο

Προστασία και Ασφάλεια Δεδομένων : Η Εταιρεία λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να αποτρέψει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, να εξασφαλίσει την ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των δεδομένων, όπως τα αναγκαία μέτρα ψηφιακής ασφάλειας δεδομένων, τα κατάλληλα antivirus, firewall και το πιστοποιητικό SSL.

Η Εταιρεία απασχολεί μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό που εφαρμόζει την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και δεσμεύεται από κανόνες εμπιστευτικότητας. Τα δεδομένα συλλέγονται και επεξεργάζονται με πλήρη ασφάλεια και επιμέλεια και μόνον κατόπιν της ρητής συγκατάθεσής σας που παρέχετε με την αποστολή της ως άνω φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος και για το συγκεκριμένο σκοπό, όπως αναφέρεται πιο πάνω.

Δικαιώματα Υποκειμένων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα : Η Εταιρεία παρέχει πλήρη και διαφανή ενημέρωση στα Υποκείμενα των δεδομένων αναφορικά με τα προβλεπόμενα στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων με αριθ. ΕΕ (2016/679) δικαιώματα και μεριμνά ώστε να μπορούν να τα ασκήσουν με ευχέρεια.

Συγκεκριμένα το Υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται:

 • Να ενημερωθεί από την Εταιρεία και να ζητήσει πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα, αιτούμενο να λάβει αντίγραφο των προσωπικών του δεδομένων.
 • Να ζητήσει τη διόρθωση των ανακριβών προσωπικών του δεδομένων, καθώς και τη συμπλήρωση ελλιπών προσωπικών δεδομένων.
 • Να ζητήσει τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στον άνω Κανονισμό. Μπορεί να αιτηθεί να διαγραφούν προσωπικά δεδομένα, εφόσον η διατήρηση αυτών δεν στηρίζεται σε οποιαδήποτε νόμιμη βάση ή έννομο συμφέρον, σε περίπτωση που τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς της επεξεργασίας ή ανακαλεί τη συγκατάθεση επί της οποίας βασίζεται η επεξεργασία, αντιτίθεται στην επεξεργασία, ή τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβλήθηκαν σε παράνομη επεξεργασία.
 • Να ζητήσει περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στον άνω Κανονισμό, όταν αμφισβητεί την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή θεωρεί την επεξεργασία παράνομη ή για την υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή εκφράζει αντιρρήσεις για την επεξεργασία.
 • Να ζητήσει τη διαβίβαση των προσωπικών του δεδομένων στο ίδιο το Υποκείμενο ή/και σε τρίτους, σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη, αναγνώσιμη μηχανικά μορφή, στην περίπτωση κατά την οποία η επεξεργασία είναι αυτοματοποιημένη και βασίζεται σε συγκατάθεση ή σύμβαση.
 • Να μην υπόκειται σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που το αφορούν ή το επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο (δικαίωμα στην ανθρώπινη παρέμβαση).
 • Να ανακαλέσει την συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή, για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, όπου αυτή ήταν απαιτητή. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει οποιαδήποτε υπηρεσία προς το Υποκείμενο των δεδομένων. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα οποιασδήποτε επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε πριν από την ανάκληση της συγκατάθεσης του Υποκειμένου.

Τρόπος ικανοποίησης των δικαιωμάτων : Για την άσκηση όλων των ανωτέρω δικαιωμάτων, μπορείτε να επικοινωνείτε χωρίς κόστος με την Εταιρεία αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@lsl-pharma.com ή τηλεφωνικά στον αριθμό +3023850 41930.

Σε περίπτωση που ασκηθεί οποιοδήποτε εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων, η Εταιρεία θα μεριμνήσει αμέσως για την ικανοποίηση του αιτήματος σας εντός εύλογης προθεσμίας και το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την ταυτοποίηση του υποβληθέντος αιτήματος, ενημερώνοντας σας γραπτώς για την πρόοδο ικανοποίησης του και για τους τυχόν νόμιμους λόγους απόρριψης του, όπως στην περίπτωση που είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, σύμφωνα με όσα ειδικότερα προβλέπονται στον ΓΚΠΔ.

Σε περίπτωση που δεν μείνετε ικανοποιημένοι από την ανταπόκριση της Εταιρείας στο αίτημά σας, καθώς για οποιοδήποτε παράπονό σας αναφορικά με τη παρούσα Πολιτική ή σχετικά με ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να απευθύνεστε στην αρμόδια Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, υποβάλλοντας καταγγελία, στα ακόλουθα στοιχεία: www.dpa.gr, ταχυδρομική Διεύθυνση: Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ.: +30 210 6475600, fax: +30 2106475628, e-mail: contact@dpa.gr.

Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων : Η Εταιρεία ενδέχεται να συνεργάζεται με επιλεγμένες, βάσει ποιοτικών κριτηρίων, εταιρείες διαφήμισης, προμηθευτές και παρόχους υπηρεσιών, οι οποίοι επεξεργάζονται για λογαριασμό της προσωπικά δεδομένα κατόπιν εντολών που τους παρέχονται από την ίδια και με την εξασφάλιση τήρησης της υποχρέωσης εμπιστευτικότητας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων, ενεργούντες ως Εκτελούντες την επεξεργασία όπως η Εταιρεία που φιλοξενεί και διαχειρίζεται το e-shop, εταιρείες ταχυμεταφοράς, εταιρεία για τη διανομή email, την έρευνα και ανάλυση, τη διαχείριση προωθητικών ενεργειών. Στην περίπτωση αυτή διαβιβάζονται μόνο όσα προσωπικά δεδομένα είναι απολύτως αναγκαία και αποκλειστικά για τους σκοπούς επεξεργασίας που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική.

Εάν οι Εκτελούντες την επεξεργασία είναι εγκατεστημένοι εκτός Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ., ή η επεξεργασία δεδομένων πρόκειται να γίνει εκτός Ε.Ε. τότε η διαβίβαση προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται εφόσον διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων, όπως στις περιπτώσεις: i) όπου εκδόθηκε απόφαση επάρκειας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή ii) υπό την παροχή κατάλληλων εγγυήσεων και την προϋπόθεση ότι υφίστανται εκτελεστά δικαιώματα και αποτελεσματικά ένδικα μέσα για τα υποκείμενα των δεδομένων ή iii) ύπαρξης εγκεκριμένων εταιρικών δεσμευτικών κανόνων, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται στον ΓΚΠΔ.

Χρονικό Διάστημα Διατήρησης Δεδομένων : Τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται για συγκεκριμένο και περιορισμένο χρονικό διάστημα, ανάλογα με τον εκάστοτε σκοπό της επεξεργασίας, μετά την παρέλευση του οποίου διαγράφονται με ασφάλεια, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικό χρονικό διάστημα διατήρησης από την ισχύουσα νομοθεσία.

– Τα δεδομένα που αφορούν την παραγγελία προϊόντων διατηρούνται μέχρι την ολοκλήρωση της παραγγελίας και για όσο διάστημα απαιτείται προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις (όπως για παράδειγμα τη φορολογική, φαρμακευτική και εμπορική νομοθεσία).

Η Εταιρεία δύναται να διατηρεί ανωνυμοποιημένα τα δεδομένα, χωρίς να προκύπτει η δυνατότητα ταυτοποίησης σας για ιστορικούς, ερευνητικούς σκοπούς.

– Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω οποιουδήποτε τρόπου επικοινωνίας με την Εταιρεία, διατηρούνται μέχρι την αποτελεσματική εξυπηρέτησή σας και για μέγιστο χρονικό διάστημα 3 μηνών από την ολοκλήρωση της επικοινωνίας.

– Τα αρχεία Cookies διατηρούνται για χρονικό διάστημα που καθορίζεται αναλόγως της φύσης τους, της προέλευσης και του σκοπού για τον οποίο χρησιμοποιούνται. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να ανατρέξετε στην Πολιτική Cookies.

– Ακόμη, προσωπικά δεδομένα διατηρούνται για το χρονικό διάστημα που καθορίζεται από την κείμενη Νομοθεσία όπως φορολογική, λογιστική, φαρμακευτική, απορρήτου επικοινωνιών και τις αντίστοιχες προβλέψεις του νόμου για τη μέγιστη περίοδο διατήρησής τους.

– Εφόσον υπάρχουν νομικές αξιώσεις/απαιτήσεις αστικής φύσης, η Εταιρεία δύναται να τηρεί τα προσωπικά δεδομένα μέχρι τη συμπλήρωση του νόμιμου χρόνου της παραγραφής των αξιώσεων.

Cookies και συναφείς τεχνολογίες : Ο δικτυακός τόπος της Εταιρείας μπορεί να χρησιμοποιεί cookies και συναφείς τεχνολογίες, καθώς και να διαφημίζεται σε ιστοσελίδες τρίτων. Η εγκατάσταση των cookies πραγματοποιείται μετά από κατάλληλη ενημέρωση του και μετά από συγκατάθεση, σύμφωνα με τον νόμο και τις σχετικές οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την σχετική ενημέρωση για τα cookies, η οποία είναι διαθέσιμη στον παρόν δικτυακό τόπο.

Αποποίηση Ευθύνης για Ιστότοπους τρίτων : Ο δικτυακός τόπος της Εταιρείας, ενδέχεται να παρέχει συνδέσμους (links, hyperlinks) σε τρίτα δικτυακά sites, το περιεχόμενο των οποίων δεν ελέγχεται από την Εταιρεία. Οι δικτυακοί τόποι διαθέτουν όρους χρήσης καθώς και όρους για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τους οποίους καλούνται να διαβάζουν οι επισκέπτες και χρήστες αυτών. Η περιήγηση των χρηστών σε αυτούς γίνεται αποκλειστικά και μόνο με δική τους ευθύνη. Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει ευθύνη για τυχόν ζημία που μπορεί να προκληθεί από την χρήση συνδέσμων ή υπερσυνδέσμων σε τρίτους δικτυακούς τόπους.

Εφαρμοστέο δίκαιο-Επίλυση Διαφορών : Τα μέρη συμφωνούν αμοιβαία να καταβάλουν προσπάθεια φιλικής επίλυσης της τυχόν διαφοράς τους που θα προκύψει από την παρούσα Πολιτική σε πνεύμα αμοιβαίου σεβασμού, με την υπαγωγή τους σε εξωδικαστικές διαδικασίες, όπως η Διαμεσολάβηση.

Σε περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή η φιλική διευθέτηση, οποιαδήποτε αμφισβήτηση ή αξίωση σχετικά με την παρούσα Πολιτική, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, ενώ ως αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια της Φλώρινας.

Επικαιροποιήσεις της Πολιτικής : Η Εταιρεία δύναται, όποτε κρίνει αναγκαίο κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική, όπως για λόγους συμμόρφωσης με νομοθετικές τροποποιήσεις, ή βελτιστοποίησης των υπηρεσιών της. Για το λόγο αυτό καλείστε να ελέγχετε την παρούσα σελίδα κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπό της Εταιρείας.

Τυχόν μεταβολές θα αναρτώνται στον παρόντα δικτυακό τόπο με ένδειξη της ημερομηνίας τροποποίησης.

Αναθεώρηση: Δεκέμβριος 2022